Дискусия "И утре ще има Театър. (Р)еволюцията на театралната публика"

Дата
01.11.2017

Начален час
19:00

Локация
Народен театър "Иван Вазов"

Трупа
Нощни персонажи

Цени на билети

вход СВОБОДЕН


Тема: И утре ще има Театър. (Р)еволюцията на театралната публика.

1 ноември 2017, 19:00 ч.

Място: Сцена Четвърти етаж, Народен театър „Иван Вазов“

Контекстът:

В разгара сме на „сеизмична“ промяна в културното производство (тенденция, която се наблюдава в световен мащаб), все по-настоятелно става изместването от  “sit-back-and-be-told culture” към “making-and-doing-culture” – от спокойното съзерцаване и наблюдаване (т.нар. „култура на спокойствието“) към активното правене и случване на култура (някои изследователи дори говорят за co-creation и за audience-as-artist процеси). Културата не се „оформя“ от някого или от нещо друго, всички ние участваме в този процес, Ние сме тези, които формират културата. „Ние“ е както колективното, така индивидуалното и личното. „Ние“-то днес е активен субект, който търси смисъла на изкуството. Независимо дали общността („ние“) е малка или голяма, тя има необходимост от своята „доза“ култура.

Тези промени в културната среда изискват установяване на ново равновесие в изкуствата и създават ново поколение културни лидери, които са готови да приемат и интегрират всички форми на културни практики. Именно това е определящото предизвикателство на театралното „Утре“ – правилно да се идентифицират възможностите, които технологиите и новото време предлагат и да се използват за постигане на по-голям engagement на аудитoрията към културното съдържание.

 

Въпросите:
Как да се адаптира Театърът към тази нова среда?

Как Театърът да влезе в тази нова територия, без да „компрометира“ своите ценности и художествени идеали?

Ролята на публиката в театралното производство.

Колко е важно Театърът да познава своята публика?